Bedrijfsleven en beroepsonderwijs ondersteunen Delta Agrifood Business

Het bedrijfsleven en beroepsonderwijs gaan het Delta Agrifood Business (DAB) structureel en inhoudelijk ondersteunen. Het bedrijfsleven participeert ook in financiële zin. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst tussen DAB en haar strategische partners getekend. De partners leveren de komende vijf jaar een financiële bijdrage aan de verdere ontwikkeling van DAB en de agrifoodsector in de Zuidwestelijke Delta. […]