Het Practoraat van Curio

Het Practoraat Agrofood & Biobased van Curio is volop in ontwikkeling en operationeel vanuit Delta Agrifood Business. Onder begeleiding van de practor werken docenten, studenten en experts gezamenlijk aan praktijkgerichte (onderzoeks)vraagstukken van bedrijven of instellingen. Een practoraat is een onderzoeksgroep binnen een mbo-onderwijsinstelling rond een bepaald thema, en is ontwikkeld naar analogie van een lectoraat […]