Basagro

Gezonde groei

Biozo stelt zich tot doel om zoveel mogelijk planten in alle verschillende teelten en teeltvormen zo gezond mogelijk te laten groeien. De unieke deskundigheid op het gebied van planten gezondheid in combinatie met de kennis van natuurlijke plantversterkers, bodemverbeteraars en plantaardige meststoffen leidt tot afname van de afhankelijkheid van chemisch vervaardigde meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

Duurzaamheid is de toekomst

Wij staan voor een omslag naar een andere manier van telen en beheren. Een manier die meer rekening houdt met natuurlijke processen en die leidt tot meer duurzame groensectoren in land- en tuinbouw. De focus verschuift daarbij van bestrijden van ziekten naar gezond maken van planten. Van voldoende bemesten naar een grotere opnamecapaciteit en betere benutting van mineralen. Hierin ligt de sleutel tot succesvolle, kosteneffectieve teelten.

Biozo wordt op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gesterkt in de mening dat met natuurlijke middelen, vergeleken met de huidige methoden, een betere en hogere plantaardige productie en gelijktijdig een positieve bijdrage aan bodem en omgeving wordt geleverd.

Symbiose
Onze benadering is gebaseerd op hoe planten in de natuur functioneren. Van nature leven planten samen met nuttige schimmels en bacteriën. Deze symbiose strekt tot wederzijds voordeel. Ook bij ziektepreventie spelen de mycorrhiza’s en bodembacteriën een belangrijke rol. Ze beschermen de wortels, zodat ziekteverwekkers niet in de buurt kunnen komen en verdelgen tevens op actieve wijze de schadelijke organismen.

Gehalte nuttige stoffen
Een belangrijk punt is ook dat een betere opname het gehalte aan nuttige stoffen in planten verhoogt. De voedingswaarde van consumptiegewassen is zeer gebaat bij een gezond bodemleven.