Streekproducten uit Waterpoort

In de spotlights

Streekproducten zie je steeds meer. Of ze waren er al en staan nu veel meer in de spotlights. Zakelijke gebruikers als restaurants, bedrijfskantines en keukens van verzorgingshuizen willen producten uit de regio presenteren. Een gezond regionaal en verbonden systeem van streekproducten kan als katalysator optreden voor economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

Streekproducten uit Waterpoort heeft de ambitie om streekproducten uit het gebied Waterpoort te gaan beleveren aan zakelijke gebruikers. Het is een coöperatie in oprichting. Zowel producenten als zakelijke afnemers uit het gebied Waterpoort zijn van harte welkom om lid te worden van deze coöperatie.

Samenwerken

Wij zijn een groothandel, specifiek voor Streekproducten uit het gebied Waterpoort, georganiseerd binnen een Publiek-Private Burgersamenwerking. Een groothandel die bestaat dankzij samenwerking.

En dat is niet alleen omdat we vanuit een coöperatieve gedachte zowel producenten als zakelijke afnemers willen ontzorgen op het gebied van streekproducten. Maar ook omdat we andere mogelijkheden samen met deze producenten en zakelijke afnemers verder willen uitwerken. We willen een katalysator zijn.

  • Er is een toenemende vraag naar eerlijke en pure ingrediënten, met respect voor de afkomst, de bijproducten en het afval dat hiermee geproduceerd wordt.
  • Seizoen afhankelijke streekproducten met een onderscheidende beleving zijn gewild.
  • De impact van een ecologische footprint wordt steeds zwaarder meegewogen.
  • De roep om lokale, kleinschalige ondernemers te steunen wordt steeds luider.
  • Producenten hebben behoefte om op te schalen, kennis te delen, samen te werken en nieuwe markten te ontsluiten.
  • Zakelijke afnemers hebben behoefte aan onderscheidende streekproducten, waarvan de aanlevering zowel in aantallen als in kwaliteit geborgd is.
  • Gemeenten en provincies, maar ook maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek, kunnen een belangrijke rol vervullen bij het stimuleren van de samenwerking voor streekproducten.