Agrifood

Planting the future

Agrifood is een breed begrip. Delta Agrifood Business legt de focus op de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten. De Agrifood sector is van zeer groot belang voor de West-Brabantse economie, als een van de grootste, sectoren qua toegevoegde waarde, exportwaarde en werkgelegenheid. In de regio zijn vele agrifood bedrijven gevestigd die alle facetten van de markt bestrijken, zoals boeren, telers, voedselproducten, gewasveredelaars, machinebouwers en verpakkers. Een cluster met een groot innovatiepotentieel, nieuwe marktkansen en werkgelegenheid.