Energie

Draagvlak voor nieuwe energie

In Nederland en daarbuiten zijn er ambitieuze klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Om deze doelen te behalen, is duurzame energie onontbeerlijk. Maar hoe staat het met de acceptatie van deze duurzame toepassingen? Er is behoefte aan kennis over en oplossingen voor de transitie naar een CO2–arme energiehuishouding. Belangrijk daarbij is de maatschappelijke steun voor veranderingen en vernieuwingen in de energievoorziening. Hoe verlaag je werkelijke en ogenschijnlijke drempels? Hoe corrigeer je op een gerichte manier niet-wenselijke oplossingen en gedragingen? Hoe stimuleer je duurzame oplossingen. Naast slimme technische oplossingen kan het onderwijs ook bijdragen aan het creëren van draagvlak.