Agrifood

Agrifood is een breed begrip. Delta Agrifood Business legt de focus op de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten.

Eiwittransitie

Wereldwijd stijgt de vraag naar voedsel door de groei van de wereldbevolking. De huidige agricultuur bereikt haar grenzen.

Foodpackaging

De verpakking van producten - vooral etenswaren – verlengt soms de houdbaarheid. Vaak zien producten er in de verpakking ook beter uit dan los.

3D Foodprinting

3D Food Printen is een focusterrein van Delta Agrifood Business. Gewoon 3D printen is al bekend, maar 3D Food Printen staat nog in de kinderschoenen.

Bodem en water

Akkers zijn voor veel agrarische bedrijven letterlijk en figuurlijk de basis waarop het bedrijf is gebouwd. Een goede bodemstructuur en een gezonde waterhuishouding zijn essentieel.

Energie

In Nederland en daarbuiten zijn er ambitieuze klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Om deze doelen te behalen, is duurzame energie onontbeerlijk.