Zero waste

Een wereld waarin afval niet bestaat.

Zero Waste betekent ontwerpen we producten en managen processen om de hoeveelheid en de giftigheid van afval en materialen systematisch te vermijden en verwijderen, de hulpbronnen te bewaren en herstellen in plaats van te verbranden en te begraven. Zero Waste staat voor een wereld waarin afval niet bestaat.

We richten ons met het bedrijfsleven op onderwijs, onderzoek en innovatie. We volgen een erkende hiërarchie, waarbij de voorkeur uitgaat naar het reduceren van de bron: oplossingen die het ontstaan van afval elimineren. Wanneer we het ontstaan van afval niet kunnen vermijden, is recycling of compostering de op één na beste strategie, gevolgd door energie terugwinnen. Wat we van de aarde krijgen geven we waar kan terug en wat overblijft wordt voor andere vormen van energie ingezet. De energietransitie is nodig om het hoofd te kunnen bieden aan wereldwijde uitdagingen als economische en sociale ontwikkeling, voldoende voedselproductie en gezondheid. COSUN is de trekker van dit thema van DAB en werkt hierbij samen met andere bedrijven en kennisinstellingen.