Eiwittransitie

Insecten zorgen voor circulaire voedselstroom

Wereldwijd stijgt de vraag naar voedsel door de groei van de wereldbevolking. De huidige agricultuur bereikt haar grenzen. Op dit moment importeren we bijvoorbeeld het grootste gedeelte van ons veevoer.
Om in de behoefte aan eiwitten te voorzien, zijn alternatieve productiemethoden nodig. Insecten vormen een duurzame en kansrijke eiwitbron. Ze zetten allerlei organische reststromen om in insectenbiomassa met hoge eiwitwaarde. De insecten worden verwerkt tot veevoer, vetten en meststoffen. Zo ontstaat een nieuwe circulaire voedselstroom.

Protix

Bij Protix gebruiken we de laatste technologie om het belangrijkste ingrediënt voor de toekomstige voedselketen te produceren: insecten!