Eiwittransitie

Insecten zorgen voor circulaire voedselstroom

Wereldwijd stijgt de vraag naar voedsel door de groei van de wereldbevolking. De huidige agricultuur bereikt haar grenzen. Op dit moment importeren we bijvoorbeeld het grootste gedeelte van ons veevoer. Om in de behoefte aan eiwitten te voorzien, zijn alternatieve productiemethoden nodig. 

Om de groeiende wereldbevolking in de toekomst van voldoende eiwitten te kunnen voorzien, zullen we naast de bekende bronnen ook alternatieve, wat meer avontuurlijke, eiwitbronnen moeten gaan zoeken. De laatste decennia zijn we steeds meer vooral dierlijke producten met dierlijke eiwitten gaan eten zoals vlees, vis, ei, melk en kaas. Maar om iedereen in de toekomst te kunnen voeden is het goed om weer meer plantaardige eiwitten te gaan eten en meer variëren in eiwitten. Zo krijgen we een duurzamer eetpatroon. CZAV, een van de partners van DAB, zet in op verdere ontwikkeling van teeltkennis om telers te helpen bij de eiwittransitie en vermindering van het middelengebruik.